business project

business project

микро- и макроикономически пазарни проучвания, презентация на фирми, продукти и услуги, раздаване на мостри