Нюз Рейн ООД

Нюз Рейн ООД

Newsrain е компания, чиято основна цел е да промени изцяло начина, по който се прави медийния мониторинг в България.

Ние сме екип от компютърни и медийни експерти с опит в областта на високите технологии, публичните комуникации и медийната продукция.

Нашата цел е да предоставим на своите клиенти напълно нов продукт за проследяване на медийното отразяване, който повишава драматично продуктивноста на медийните проучвания.

Чрез Newsrain PR експертите могат изцяло в реално време да следят проникването на посланията на техните клиенти, да извличат актуална и точна статистическа информация, важна за управлението на репутацията.

Newsrain е насочен и към журналистите, които искат да имат поглед върху целия медиен пейзаж и работата на своите колеги. Продуктът е полезен и за всички професионалисти, проявяващи интерес към определена медийна тема с цел подготвяне на стратегия за бизнес развитие или откриване на нови потенциални клиенти.