ScaleFocus

ScaleFocus

Скейл Фокус АД е българска компания, специализирана в предоставянето на ИТ консултантски услуги и разработването на софтуер за клиенти в Европейския съюз и Северна Америка. Областите на технологични знания и умения включват: изготвяне на ИТ стратегии, разработване на софтуер; системи за интеграция и управление на бизнес процеси, системи за бизнес анализ и отчетност, разработване на мобилни приложения, модернизация на приложения, виртуализация на ИТ инфраструктури и контрол на качеството.
Стратегическото разположение на централния офис в Източна Европа, позволява бързо локализиране на специалисти при клиента. Комплексният технологичен капацитет на компанията и гъвкавият подход, дават увереност на нашите партньори, че когато ни поверят изпълнението на ИТ проектите си ще получат високи резултати.
СкейлФокус прави възможно компаниите да съсредоточават усилия върху основните си компетенции, докато ние се грижим за ИТ аспектите.