Макметал Холдинг АД

Макметал Холдинг АД

МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ АД е един от лидерите на пазара в областта на управлението на отпадъци. Дружеството развива дейността си в три направления - търговия с черни и цветни метали, рециклиране на излезло от употреба моторони превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и различни видове услуги по управлението на отпадъците.