your TALENT POOL Ltd.

your TALENT POOL Ltd.

your Talent Pool България е част от IESF AG Швейцария-Австрия.
Предлагаме директно търсене и подбор на персонал, както и комплексни услуги в областта на човешките ресурси.