Обединени идеи за България

Обединени идеи за България

Обединени идеи за България е неправителствена организация, която насърчава социалната ангажираност и реализирането на граждански проекти.

Организацията е създадена от мотивирани млади българи и е официално регистрирана като сдружение с нестопанска цел. В качеството си на международна мрежа от българи и идейна общност Обединени идеи за България набира предложения за решения на предизвикателствата, пред които е поставена България.

През тази година основният проект нa Обединени идеи за България е организирането на конференция под надслов Идеите – това сме ние, която ще се проведе от 3-ти до 6-ти септември 2012 г. в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Над 150 български студенти от страната и чужбина ще имат възможността да обсъдят ключови въпроси в сферите на здравеопазването, икономиката, културата, науката, образованието, спорта, околната среда, регионалното развитие, труда и социалната политика. Разделени по комисии и интереси, участниците ще изготвят предложения за конкретни граждански проекти и след завършването на конференцията ще продължат да обединяват усилията си около работата по осъществяването на избраните каузи.