КУ ТУ ООД

КУ ТУ ООД

”КУТУ” ООД е частна фирма, специализирана в областта на рекламните услуги и връзките с обществеността. ”КУТУ” ООД осигурява пълно рекламно обслужване на клиентите си – планиране, дизайн и реализация.
Важна част от рекламните дейности на фирмата е планирането и организацията на събития, като семинари, изложби, езикови кампании. ”КУТУ” ООД има стабилен опит в промотирането на езиково обучение в резултат на участието на фирмата в международни проекти, финансирани по програми на Европейския съюз. Фирмата е фокусирана върху разработването на иновативни продукти, материали и методи за неформално езиково обучение, приложими с различни целеви групи.
”КУТУ” ООД е инициатор и координатор на няколко успешни многостранни проекти по Ключова дейност 2 на Програма „Учене през целия живот” на Европейската Комисия – “SHOPLANG – The Shopping Language Game”, “Light Me Up! – Language Lessons for Abroad”, “Mission Possible: Chinese for Europeans” , “SHOPLANG 2.0”. Два от проектите са наградени с „Европейски езиков знак” – SHOPLANG и Light Me Up!
“КУТУ” ООД е изпълнител на единствения валидиран от ЕС “Европейски езиков портфейл за професионални цели” по проект на СУ “Климент Охридски”, финансиран от Европейската Комисия.