Primo Patners Communications

Primo Patners Communications

# ПР и маректингови консултации
# Планиране и провеждане на кампании
# Рaзработване на стратегии
# Интегрирани маркетингови комуникации