CEO Club Bulgaria

CEO Club Bulgaria

CEO Club Bulgaria е най-голямата неформална бизнес мрежа в България на активни бизнес лидери, изпълнителни директори и предприемачи работещи във и с България. Целта на клуба е да създаде и предложи правилната и ефективна среда от хора, които взимат решения за правене на бизнес в България и споделят съвременни принципи на активност, конструктивен подход и бизнес етика.