Международни прояви ООД

Международни прояви ООД

Дейността на фирмата включва цялостна организация и провеждане на различни по характер събития: конгреси, конференции, семинари, обучения, фирмени презентации и промоции, тренинги, изложби, спортни първенства, протоколни прояви и концерти, годишнини и туристически пътувания.