Карол АД

Карол АД

Карол е една от водещите небанкови финансови институции в България.
Карол заема лидерски позиции сред инвестиционните посредници по брой клиенти и сделки на Българска фондова борса от 2002 г. до днес и е първият посредник, който предлага търговия на международни фондови пазари.
Карол е сред първите институции в България, която успешно набира за свои клиенти финансов ресурс от капиталовия пазар.
Инвестиционните дружества и фондове „Адванс”, управлявани от Карол Капитал Мениджмънт, са едни от най-успешните български колективни инвестиционни схеми, които предлагат иновативни и атрактивни възможности за ръст на инвестициите.
Доверието в положителните резултати на компанията се изразява и в непрекъснато нарастващите активи на индивидуално управление, които са поверени на Карол.
Постиженията на финансовата група Карол в предлагането на услуги и инвестиционни продукти са резултат от работата на близо 100 висококвалифицирани специалисти. Ние ще продължаваме да бъдем будна компания, инвестираща в знания и професионално развитие.

Наша основна цел е предоставянето на печеливши възможности за клиентите ни чрез инвестиране на пазари и в продукти със значителен потенциал за растеж.
Създавайки иновативни решения и подходи, Карол ще се стреми да бъде лидер във финансовия сектор в България, с мисия за неговото развитие и утвърждаване.
Продукти:
• Инвестиционно посредничество
• Управление на активи
• Застраховане и осигуряване