Огра ЕООД

Огра ЕООД

Огра ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по различни финансиращи програми.