Ива Екимова

Ива Екимова

Сдружение "България - памет и чест" е неправителствена организация, която организира и провежда образователни инициативи.