ЦАНОВИ ООД

ЦАНОВИ ООД

ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПРОДУЦЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ,
СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ,
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА
МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА
ДЕЙНОСТ, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ .