Demea

Demea

Демеа е българска агенция за връзки с обществеността и качествено маркетинг обслужване. Научихме се през годините на общуване с журналисти, маркетолози, рекламни специалисти, политици, лидерите на обществено мнение, писатели, художници, певци, с мениджъри и ръководители на фирми и организации, с IT - програмисти и анализатори, синдикати и юристи, финансисти и банкери, с хора от третата възраст, с работещите в сферата на здравеопазването и пенсионното осигуряване, с всички наши колеги и партньори, ангажирани със съвременните комуникации.

В момента сме добри и търсени, благодарение на опита и професионализма, на практиката и умението да убеждаваме, да превземаме крепости и върхове, да бъдем пределно точни и всеотдайни към всеки поет от нас ангажимент.