Leadway Media Solutions Ltd.

Leadway Media Solutions Ltd.

LEADWAY Media Solutions е ПР агенция, предоставяща на клиентите си интегрирани комуникационни услуги с акцeнт върху дигитален ПР, управление на комуникациите в социалните медии, политически ПР, репутационен мениджмънт и управление на кризи. Фирмата е създадена през м.януари 2010 от г-жа Оля Маркес, която е с дългогодишен опит в управлението на публичните корпоративни и политически комуникации.