Net Technologies Bulgaria EOOD

Net Technologies Bulgaria EOOD

Нашата фирма е основана през 2002 в Атина и имаме офиси във
Финландия, Бахрейн и България. Ние сме МСП, специализирани в
развитието на мобилни безжичните мрежи и приложения. Ние предлагаме широк спектър от услуги - от подизпълнителски до развитие и прилагане на иновативнии решения, както и консултантски услуги. В това може да се уверите от прикачения документ.
Зад гърба си имаме успешно завършени проекти съвместно с водещи компании на световно ниво като телекоми и мобилни оператори в Гърция, Балканите и Близкия Изток в сферата на технологии като GSM, UMTS, TETRA, Wimax, Wi-Fi и много други. Нашата фирма е много активна и има опит с Европейски проекти
по различните рамкови програми- FP7, CIP и други.