Микробиолаб

Микробиолаб

Разчитайте винаги на Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Микробиолаб“, когато се нуждаете от микробиологични изследвания и паразитологични изследвания. Нашият лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) гарантира бърз и точен анализ на вода.