PR Agency Anettevents

PR Agency Anettevents

Комуникационни стратегии, организиране на събития, подуктово брандиране, корпоративни промоции, връзки с медиите, вътрешни комуникации, маркетингови проучвания, лобиране, кризисни комуникации, персонален имиджмейкинг, копроративен PR, консултантска дейност.