Logicall Bulgaria AD

Logicall Bulgaria AD

Логикол България АД е контактен център, предоставящ набор от специализирани услуги свързани с обслужването на клиенти по различни комуникационни канали.
Възможностите, които предлагаме на клиентите си включват обслужване на крайни клиенти, канали за увеличаване на продажбите, увеличаване на ефективността на текущите канали, услуги по събирането, обработката и актуализацията на информация и бази данни.
Компанията е основана в началото на 2007 г от група специалисти с над 6 годишен опит в сферата на контактните центрове. Досега Логикол България е реализирала над 70 проекта за български и чуждестранни компании в рамките на 3 години от основаването си.