Key Experts Group

Key Experts Group

КИЙ Експертс Груп ООД е създадена през 2005 г. и обединява екип от консултанти в областта на публичните и маркетинговите комуникации. Всеки консултант притежава повече от 10 години опит и е тясно специализиран в конкретна сфера на публичните комуникации като съвместната работа задейства истинския потенциал на екипа. За всеки проект се използва едновременно силата на екипа и дълбочинните познания на отделните експерти.

КИЙ Експертс Груп използва различни подходи при решаване на комплексни комуникационни или бизнес проблеми и изпълнението на свързаните с тях задачи. Подходът на екипа е излизане от ограниченията на тесните рамки на определена сфера и внимателно подбиране на верните компоненти от различни области на познанието, които могат да разрешат всеки проблем. Резултатът е ефективни идеи и работещи решения.

КИЙ Експертс Груп предлага богато портфолио от комуникационни услуги като: управление на събития, разработване и управление на цялостна комуникационна политика, разработване и изпълнение на комуникационни кампании с различна насоченост, управление на корпоративна репутация, проучвания и анализи, връзки с медиите, политически комуникации, управление на кризи и др.

Мисията на професионалния екип на компанията са откритите, точни и активни комуникации, които решават проблемите, дават тон за диалог и помагат на организациите при постигане на техните цели.