Българска асоциация Диабет

Българска асоциация Диабет

Българска асоциация „Диабет“ (БАД) е единствената национално представена асоциация на хората с диабет в България. Основана е през 1990 година от видни български ендокринолози, лекари и пациенти като сдружение с идеална цел с мисия защита на интересите на вече над 500 000 хора с диабет в България и осигуряване на съвременни форми на медицински грижи и лечение и подпомагане на членовете и за активен живот и личностна реализация. Ръководството на БАД работи в тясно
сътрудничество с много други български и международни пациентски и обществени
организации. От 2011 г. асоциацията е редовен член на Международната диабетна федерация IDF