Sustainability Consultants Ltd

Sustainability Consultants Ltd

Sustainability Consultants Ltd. е българo-холандска консултантска компания в областта на устойчивото бизнес развитие и корпоративната социална отговорност (КСО). Това е напредничава компания, основана от лица, които комбинират 25 години опит в международно бизнес консултиране и разбирането на българския пазар. Sustainability Consultants Ltd. е специализирана в указване подкрепа на клиентите си през всички етапи на разработка и внедряване на стратегии за КСО, въвличане на служители, заинтересовани страни и общността, управление на околната среда, КСО анализи и доклади.