Re:Gena

Re:Gena

Re:Gena е първият екип в България, който е сертифициран по нутригеномика към организацията на Канадските диетолози. Re:Gena предлага генетични консултации и генетични изследвания, които ще доведат до превенция на генетични болеси. Екипът е съставен от висококвалицицирани специалисти, които ще ви помогнат да преодолеете
болестите и да постигнете отлично здраве и добра форма. Качеството ни на живот е най-важно, а здравете е първата стъпка към това. Re:Gena работи с индивидуални методи според
генома на всеки човек, като това спестява много разочарования, налучквания и грешки при поставяне на диагноза. Персонализираните програми и решения на Re:Gena са в сферата на
функционалната геномика, като с доказани методи можете да промените начина си живот, да усъвършенствате тялото си и да балансирате хормоните си.
Експертите в екипа по хранене, спорт и генетика ще бъдат неотлъчно до вас по пътя към здравето. Re:Gena предлага единични пакети,
генетични консултации, цялостни решения, превенция на различни заболявания, ДНК изследване Thyrogene, грижа за кожата, менталното здраве, онкологични консултации,
репродуктивни консултации, разчитане на генетични изследвания, консултиране при редки заболявания и други. Кажете "Да!" на себе си и здравето си, потърсете помощ от професионалисти като екипа на Re:Gena.