PPS Store

PPS Store

PPS Store е онлайн магазин, който е създаден с цел да осигури лесен достъп до сигурни лични предпазни средства. В него се предлагат нитрилни ръкавици. Те намират приложение в редица индустрии като:

- Медицински сектор
– Хранителна индустрия и услуги
– Автомобилна промишленост и транспорт
– Химическа индустрия
– Фармацевтични лаборатории