KoliZaScrap.com

KoliZaScrap.com

КолиЗаСкрап.ком е фирма, която изкупува коли за скрап на уникални цени в София, Перник, Дупница и Монтана.