Vitalbox

Vitalbox

Vitalbox е лидер в предоставянето на практични и икономични решения за бизнеса, залагайки на иновативен метод за строителство. Производство на модулни панели, посредством които се реализират редица разнообразни по предназначение, големина и обхват архитектурни проекти, намира почва и у нас. Vitalbox е компания с дългогодишен опит в предоставянето на сглобяеми къщи, контейнери за живеене, павилиони и фургони, както и много други сглобяеми обекти. С нашите специалисти можете да изградите индивидуален план за строителство на новия ви дом, офис или търговски обект. Огромен плюс на модулните конструкции е възможността цялата инвестиция да бъде изчислена до най-малкия детайл още на етап планиране. По този начин сами можете да направите сравнение с разходите, които бихте направили за една монолитна постройка и за сглобяема такава.