Pink and Blue

Pink and Blue

Pink and Blue е най-новата платформа за продажба на детски дрехи. Създадена е с идеята да разчупи разбиранията на потребителите и да улесни избора на родителите. Екипът на Pink and Blue все още е сравнително малък, но въпреки това се грижи отлично за обслужването на клиентите, доставката, управлението на онлайн магазина и поддържането на социалните профили. Pink and Blue е идея, която ще разширява своите граници и ще подпомага различни социални каузи.