Видео Фабрика

Видео Фабрика

Видео Фабрика е първият в България интерактивен онлайн курс по видео маркетинг. Живеем в ера, в която обучения във всякакви сфери са достъпни за всички, голяма част от които и напълно безплатно. Проблемът, както всички знаем, не е в липсата на качествени обучения и материали, а в прилагането им след това. Точно с това Видео Фабрика е различен тип курс. Нашата цел е да сме до вас през цялото време и да ви помагаме да прилагате наученото във всеки модул.