Агринайзър

Агринайзър

Агринайзър е електронен пазар, в който можеш да купуваш и продаваш зърно.
Публикуването на оферта в Агринайзър е най-прекият път да достигнеш до повече контрагенти на едно място и по всяко време, а търсенето на зърно по различни критерии става за секунди.