Nuveo Communications

Nuveo Communications

Nuveo Communications предлага специализирани консултантски услуги в сферите на стратегии, комуникации и връзки с обществеността на корпорации и организации в частния и обществения сектор.