Schneider Pellets

Schneider Pellets

Предприятието ни е ситуирано в гр. Самоков, само на 60км от гр. София. От тук именно идва суровината за пелетите, които предлагаме – качествена иглолистна дървесина.