Performer BG

Performer BG

Performer e удобен и ненатрапчив маркетингов инструмент за артистите и организаторите на музикални и танцови прояви в България, а за посетителите на сайта - полезен и пълен с изчерпателна, качествена и актуална информация онлайн гайд за света на музиката и танците в България