"3G&R" PLtd

"3G&R" PLtd

Рекламна и консултантска агенция "3G&R"PLtd е създадена през 2013 година. Екипът на компанията има богат опит в областта на маркетинга, рекламата, ПР, организиране на събития и пресконференции, заснемане и създаване видео и фото материали, планиране, изготвяне на стратегии и концепции, закупуване и продажба на рекламно време в телевизиите, контрол и мониторинг на кампании.