True North LTD - геодезически услуги - Тру Норд ООД

True North LTD - геодезически услуги - Тру Норд ООД

геодезически услуги в областта на геодезията, картографията, проектирането. GPS измервания, кадастър и консултации. Строителен контрол, трасиране, следене за деформации и др.