Lucky Kids

Lucky Kids

Детски лагер Lucky Kids е предназначен за деца от 5 до 14.99 години, желаещи да повишат нивото си по английски език. Всеки един учител в този лагер се стреми да предаде материала по забавен и интересен начин, за да може да бъде възприет и научен от децата за кратки срокове. Освен това са включени и различни активности като преходи в планината, планинско колоездене и други, в които се упражнява неученото.