Бизнес Услуги и Технологии ООД

Бизнес Услуги и Технологии ООД

BUSINESS SERVICES AND TECHNOLOGIES OOD is an IT services and solutions provider, primarily engaged with Implementation and Maintenance of SAP and other business information systems, IT Infrastructure services, Information Security solutions, Business development and Project Management.
We are operating successfully in Europe, Middle East and the USA.
We have strong expertise in the following areas:
- SAP S/4 HANA and HANA DB migration
- Industry solutions: Retail, Manufacturing,Automotive, etc.
- HANA Modelling, PI/HCI, HCP
- SAP BI
- SAP CRM/C4C/C4S
- SAP ARIBA / ARIBA SNAP
- SAP HYBRIS (B2B, B2C, B2B2C, Marketing)
We are delivering to our customers:
- 24*7 Dedicated Support in different time zones and languages
- SAP Implementation, Application & BASIS Services and Support (on-site/remote)
- Software development with dedicated teams SAP (ABAP, UI5, Fiori, Java, Hybris, Cloud studio, etc.)
The company has implemented an:
- Information Security Management System compliant with ISO/IEC 27001:2013
- IT Service Management (ITSM) System compliant with ISO 20000-1:2011
- Quality Management System compliant with ISO 9001:2008
The company is an SAP Partner Centre of Expertise, certified by SAP SE.
БИЗНЕС УСЛУГИ И ТЕХНОЛОГИИ ООД е доставчик на ИТ услуги и решения, с основни дейности - внедряване и поддръжка на SAP и други бизнес информационни системи, ИТ инфраструктурни услуги, решения за информационна сигурност, бизнес развитие и управление на проекти.
Ние работим успешно в Европа, Близкия Изток и САЩ.

Имаме голям опит в следните области:
- SAP S / 4 HANA и миграция на HANA DB;
- Индустриални решения: търговия на дребно, производство, автомобилостроене и др.;
- HANA моделиране, PI / HCI, HCP;
- SAP BI;
- SAP CRM/C4C/C4S;
- SAP ARIBA/ARIBA SNAP;
- SAP HYBRIS (B2B, B2C, B2B2C, маркетинг);
Предоставяме на нашите клиенти:
- 24 * 7 Специализирана поддръжка в различни часови зони;
- SAP внедряване, услуги и поддръжка на приложения (на място/отдалечено);
- Разработка на софтуер със специализирани екипи SAP (ABAP, UI5, Fiori, Java, Hybris, Cloud studio и др.).
Компанията има:
- Система за управление на информационната сигурност, съвместима с ISO / IEC 27001: 2013;
- Система за управление на ИТ услуги (ITSM), съвместима с ISO 20000-1: 2011;
- Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2008;
Компанията е сертифициран център за SAP поддръжка.