Innovation Center Bulgaria

Innovation Center Bulgaria

Иновационен център България e дружество, което администрира и управлява Microsoft Innovation Center в България. Microsoft Innovation Center Bulgaria предоставя възможности за млади таланти, предприемачи, IT стартиращи компании и МСП чрез организиране на събития за общността; обучения за повишаване на техническите умения; развиване на дизайн мислене в работна среда; менторство в разрешаването на технологични предизвикателства на компании от различни индустрии; достъп до технологична инфраструктура с висококвалифицирани експерти за работа по проекти.