Гарант

Гарант

Счетоводна къща Гарант е специализирана в предоставянето на качествени счетоводни услуги за малкия бизнес.

В Гарант работят счетоводители с висока квалификация и модерен подход към клиента.

Високотехнологичния ни подход към ежедневните счетоводни задачи ни осигурява ефективен процес на работа и високо удовлетворение за клиентите.

Гарант обслужва както български фирми, така и чуждестранни компании, решили да започнат бизнес в Пловдив.