Асоциация за кариерно развитие и обучение

Асоциация за кариерно развитие и обучение

Обучение на перонала, ключови и преносими умения, кариерно консултиране