Access Consultancy

Access Consultancy

Подпомагаме чуждестранния бизнес в Северна България да намери най-добрите комуникационни решения. Аксес консълтанси e наследник на PR Агенция "Ла мезон" - Русе.
Комплексната услуга, която предлагаме, включва освен връзки с обществеността, но и подбор на персонал, управление на фирми и администриране, застраховане и др.