Енергострой 2007 ЕООД

Енергострой 2007 ЕООД

Комплексни ремонтни и строително-монтажни работи; антикорозионно покритие на въздушни електропроводни линии средно и високо напрежение; почистване и направа на просеки по трасетата на въздушни електропроводни линии средно и високо напрежение; поддържане и почистване на околни пространства прилежащи към административни офис сгради и жилищни комплекси от затворен тип.