PR New Beginning

PR New Beginning

Новото начало в PR-а...!

" New Beginning"е компания за връзки с обществеността и реклама. Фирмата е създадена в края на 2015 година с цел да осигурява качествени услуги в областта на връзките с обществеността."New Beginning" предлага решения и идеи за популяризиране на проекти, дейности, личности и продукти.