ISO 9001

ISO 9001

ISO9001 BG ще ви помогне да внедрите успешно своята система за управление на качеството и ще се заеме с издаване на вашия международно признат ISO сертификат. На този партньор можете да разчитате за бърза и изгодна ресертификация, както и да трансферирате своя сертификат, в случай, че търсите по-рентабилна услуга. Компанията провежда вътрешни одити и качествени интензивни обучения на вътрешни одитори и ръководители на системите за контрол с издаване на съответните удостоверения.