Httpool Bulgaria

Httpool Bulgaria

Httpool е международна медийна рекламна мрежа, която фокусира дейността си на пазари извън САЩ и Западна Европа.

Httpool е най-подходящият партньор за медийни агенции, които търсят комбинирани рекламни и дигитални решения. Всъщност, Httpool предлага голямо разнообразие от рекламни мрежови продукти и решения за дисплей, видео, забавления, социални и информационни канали, едновременно за мобилни и десктоп устройства.

Httpool използва авангардни собствени и лицензирани технологии, има богат международен опит и представлява хиляди големи международни и местни издателства чрез офисите си в над 20 страни в Централна и Източна Европа и Азия.