Сдружение УНИНЕТ

Сдружение УНИНЕТ

Сдружение УНИНЕТ е създадено през май 2007 г. с основна цел да организира, управлява и контролира Интернет домейни на кирилица от първо ниво качествено, достъпно и ефективно; в обществен интерес и чрез сътрудничество с всички заинтересовани страни. Успоредно с това, УНИНЕТ управлява техническа инфраструктура, необходима за работата домейни от първо ниво и участва в дейността на международни организации за развитие на Интернет технологиите.