Media Marks

Media Marks

Нашият екип е съставен от млади професионалисти, които разполагат с достатъчно опит, за да изпълнят отлично всяка поставена задача. Отвъд успеха стои доброто планиране на проектите, за което смятаме, че е точно толкова важно, колкото и самото им изпълнение. Предлагаме пълно управление на корпоративни връзки с обществеността, реклама и продуктов маркетинг, мениджмънт на дигиталното присъствие, медийни решения за бизнеса.