FirmaBG

FirmaBG

FirmaBG ще ви съдейства за бързо и безпроблемно преминаване на процедурите по регистрация на вашата фирма или дружество с нестопанска цел. На перфектно подбран екип от специалисти можете да разчитате за решаване на всякакви правно – счетоводни проблеми, както и при нужда от консултации за оптимизация на фирмените си разходи. Можете да се възползвате от еднократни или абонаментни счетоводни услуги и изготвяне и публикуване на ГФО и годишни данъчни декларации. Специалистите по международно право ще ви съдействат за регистрация на вашата фирма в чужбина, включително в офшорна зона по избор.