RT Tax

RT Tax

RT Tax предлага връщане на данъци, облагани върху дохода, на хора, които са работили в САЩ, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Холандия, Германия, Австралия, Нова Зеландия или Канада! RT Tax предлага услуги, които съответстват на изискванията на високите стандарти и качество. Опитните служители на RT Tax са готови винаги да ви консултират професионално. Постоянните ни връзки с данъчните служби и данъчни консултанти ни помагат надеждно да извършваме процеса на връщане на данъци.