Aрамекс България

Aрамекс България

Арамекс е една от водещите световни компании за международни експресни куриерски и карго услуги. Предоставя на своите клиенти транспортни и логистични решения съобразени с техните изисквания.